Toegekende aanvragen 2022

In 2022 werden er nieuwe polo’s en vesten geschonken aan de vrijwillige medewerkers van de Ruilwinkel in Goes tijdens het 15 jarig bestaan. De vesten en polo’s zorgen voor een herkenbare medewerker en warmte voor de medewerkers.

In 2022 werd het leger des heils gesteund met materialen voor hun kookproject.

Er werd een bijdrage voor een duofiets gehonoreerd

Voor de duofiets van smwo werd na een aanvraag van een mantelzorger de fiets voorzien van twee nieuwe accu’s zodat de fiets niet met een lege accu staat bij ophalen.

Eind 2022 is er een nieuwe vloer gelegd met hulp van de stichting bij het wijkgebouw de Westkant in Goes West. De vloer was aan vervanging toe en zorgt ervoor dat bezoekers van het wijkgebouw kunnen genieten van een mooie nieuwe vloer tijdens de activiteiten zoals bijvoorbeeld de kinderinloop, de maaltijden voor (eenzame) wijkinwoners, de linedance en de gymlessen en yoga voor ouderen.